Kolay Doğum için Doğumu Kolaylaştıran Dualar ve Sureler

Anne adaylarının doğum yaklaştıkça yaptığı araştırmalar arasında doğumu kolaylaştırmak için dua ve doğumu kolaylaştıran dualar. Dua etmek insanın kendi güvende hissetmesini, ruhsal olarak huzura ermesini sağlar. Maneviyatınız ne kadar güçlü ise o kadar etkili olur okunan dualar.  Anne adayları hamilelik boyunca sağlıklı beslendi, egzersizlerini yaptı, her şey yolunda.

Ancak doğuma günler kala hala stresli ya bir şeyler ters giderse. Oturun sakin olun derin bir nefes alın ve doğumda her şeyin normal gitmesi için, bebeğin sağlıklı doğup kolay bir doğum geçmesi için dua edin. Bol bol güzel enerjilerle bebeğinizi karşılayın.

Bkz: Hamilelikte Dut Yenir Mi?

Doğumu Kolaylaştıran Dualar

Doğuma gireceklerin en çok okuduğu ve doğumu kolaylaştırmak için dua olarak bilinen Doğumun kolaylaşması için İnşikak Suresinin ilk 3 ayetidir. Diğer doğumu kolaylaştıran dualar da Ayetel Kursi, Felak ve Nas Sureleri, Araf 54.Ayeti, Al-i İmran Suresi 36.Ayeti’dir Türkçe okunuşları da aşağıdaki gibidir.

İnşikak Suresinin ilk 3 ayeti

“İze’ssemâü’nşakkat Ve ezinet lirabbihâ ve hukkat ve-izâ-l-ardu muddet.”

YouTube video

İnşikak Suresinin il 3 ayeti Anlamı

Mekke döneminde inmiştir. Sûre, adını birinci âyette geçen “inşakka” fiilinin mastarı olan “İnşikâk” kelimesinden almıştır. İnşikâk, yarılmak demektir

Ayetel Kursi

 “Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi. Ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd. Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm.”

YouTube video

Ayetel Kursi Anlamı

Allah, O’ndan başka ilah yoktur; diridir, her şeyin varlığı O’na bağlı ve dayalıdır.
Ne uykusu gelir ne de uyur.
Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’nundur.
O’nun izni olmadıkça katında hiçbir kimse şefaat edemez.
Onların önlerinde ve arkalarında olanları O bilir.
O’nun ilminden hiçbir şeyi -dilediği müstesna- kimse bilgisi içine sığdıramaz.
O’nun kürsüsü gökleri ve yeri içine almıştır.
Onları korumak kendisine zor gelmez.
O yücedir, mutlak büyüktür.

Felak Suresi

“Kul e’ûzü birabbil felak Min şerri mâ halak Ve min şerri ğasikın izâ vekab Ve min şerrinneffâsâti fil’ukad Ve min şerri hâsidin izâ hased.”

YouTube video

Nas Suresi

“Kul e’ûzü birabbinnâs Melikinnâs İlâhinnâs Min şerrilvesvâsilhannâs Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi Minelcinneti vennâs.”

YouTube video

Felak ve Nas Suresi Anlamı

Nas ve Felak surelerinin konusu genel olarak başımıza gelecek tüm kötülüklere karşı Allah’a sığınmak ve O’nun yarattıklarının şerrinden bizi korumasını istemektir. Gerek kötü kalpli cinlerden, gerek şeytandan gerekse haset eden insanlar için yalnız Allah’a sığınmamız gerektiği anlatılmaktadır. Çünkü gökyüzünü ve yeryüzünü, ikisi arasındaki her şeyi Allah yaratmıştır. Allah birdir ve tektir. Tüm kötülüklerden bizi koruyan da Allah’tır.

Araf 54. Ayeti:

“İnne rabbekümüllâhüllezî halekassemâvâti vel-arda fî sitteti eyyâmin sümmestevâ ‘alel-‘arşi yuğşil-leylen-nehâra yatlübühû hasîsev veş-şemse velkamera ven-nücûme müsehharâtin bi emrih. Elâ lehülhalku vel-emru. Tebârekellâhü Rabbül-‘âlemîn.”

YouTube video

Al-i İmran Suresi 36. Ayeti:

“İnnî e’ûzu bike ve zurriyyetehâ mine’ş-şeytâni’r-racîm.”

YouTube video

Doğumu Kolaylaştıran Esmalar

Anne adayının doğumu kolaylaştıran dualar kadar faydası olacak olan esmaları da zikretmesi gerekir. Anne adayının doğumun kolay geçmesi için zikretmesi gereken esmalar: Er-Rauf, El-Hafiz, El-Muhyi, El-Mukit.

Sizlerin de bildiğiniz, eklemek istediğiniz doğumu kolaylaştıran dualar var ise yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. Doğuma girmeden önce okunacak dualara da göz atmanızı tavsiye ederiz.

5/5 - (64 votes)
“Kolay Doğum için Doğumu Kolaylaştıran Dualar ve Sureler” üzerine bir yorum
Yorum yapın